Βελονισμός

Μια πανάρχαια Επιστήμη και Τέχνη (με ηλικία 5.000 χρόνων τουλάχιστον) που σήμερα, πιο ζωντανή από ποτέ, δείχνει ότι έχει τη δύναμη να καταστεί η Ιατρική της 3ης Χιλιετίας.

Η δράση του συνίσταται στην ενίσχυση του Ανθρώπινου Ανοσοποιητικού Συστήματος (δηλαδή, με τη βοήθεια του Βελονισμού και των Βοτάνων, ο Ασθενής αυτοϊάται).

Στις χώρες της Δύσης μελετάται, διδάσκεται και ασκείται σοβαρά από τις αρχές της δεκαετίας του '70. Σήμερα υπάρχουν πολλές Πανεπιστημιακές Ιατρικές Σχολές Βελονισμού και πολλές ιδιωτικές κλινικές παροχής υπηρεσιών Βελονισμού.

Ακόμα έχουν συσταθεί και ομάδες Ειδικευμένων Ερευνητών που προσπαθούν να εξηγήσουν τον τρόπο δράσης του Βελονισμού, ώστε κάποια στιγμή να γνωρίσουμε επακριβώς τί σημαίνει η φράση «ο Βελονισμός ενισχύει το Ανοσοποιητικό μας Σύστημα». Εδώ και κάποια χρόνια αυτό έχει διευκρινισθεί στο θέμα <Διακοπή Καπνίσματος>, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται στο <Αδυνάτισμα> και στα <Λοιπά Προβλήματα Υγείας».

Ιστορικά:

Εκτός από τους Αρχαίους Κινέζους (που είναι ο δεύτερος σε αξία λαός μετά από τους Αρχαίους Έλληνες) φαίνεται πως τον γνώριζαν οι Αιγύπτιοι, οι Εσκιμώοι, οι Ίνκας και άλλοι αρχαίοι λαοί. Πιθανότατα τον γνώριζαν, τον μελετούσαν και τον ασκούσαν και οι Υπέροχοι Πρόγονοί μας

Τί είναι:

Είναι Πλήρης Ιατρική και όχι κάποιο γενικό και αόριστο Θεραπευτικό Σχήμα ή κάποια Μέθοδος Αναλγησίας ή Εναλλακτική ή Συμπληρωματική Ιατρική.

Είναι Ολιστική Ιατρική αφού δέχεται ότι ο Άνθρωπος αποτελείται από διάφορα Όργανα (Καρδιά, Πνεύμονες, Νεφρούς, Δέρμα κ.λπ.) που δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά αλληλοεπηρεάζονται, δηλαδή όταν πάσχει ένα πάσχουν όλα και ακόμα αφού δέχεται ότι η Ψυχή, το Πνεύμα και το Σώμα είναι αλληλένδετα.

Είναι Ενεργειακή Ιατρική αφού δέχεται ότι ο Άνθρωπος συντίθεται από Ύλη και Ενέργεια. Αυτή η Ενέργεια που είναι απαραίτητη για κάθε εκδήλωση της Ζωής (για να περπατήσει κανείς χρειάζεται Ενέργεια, για να κοιμηθεί χρειάζεται Ενέργεια κ.ο.κ.) προσλαμβάνεται από την Ήλιοκοσμική ακτινοβολία, τα τρόφιμα, τα ποτά και κατά τη Σύλληψη (ένωση Σπερματοζωαρίου-Ωαρίου) και κυκλοφορεί συνεχώς σε καθορισμένους "δρόμους" του Σώματος που λέγονται Μεσημβρινοί. Όταν η κυκλοφορία αυτή της Ενέργειας γίνεται απρόσκοπτα, έχουμε Υγεία. Όταν σε ένα ή περισσότερα σημεία ενός ή περισσοτέρων Μεσημβρινών παρουσιαστεί κάποιο εμπόδιο, τότε προκύπτει Βλάβη στο Ανοσοποιητικό μας Σύστημα με αποτέλεσμα την εμφάνιση των διαφόρων Ασθενειών.

Είναι Αιτιολογική Ιατρική αφού αντιμετωπίζει τις Αιτίες των Ασθενειών, και όχι μόνον τα Συμπτώματα, με Άριστα Αποτελέσματα.

Παρενέργειες / Ανεπιθύμητες Ενέργειες: Δεν εμφανίζει καμία απολύτως και ποτέ (εφ' όσον βέβαια ασκείται μόνον από Ιατρό ειδικευμένο στον Βελονισμό και έμπειρο στην Βοτανοθεραπεία και σε καμία περίπτωση από κάποιον μη Ιατρό οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα σχετιζόμενο με την Υγεία κι' αν ασκεί).

Avτενδείξεις: Δεν υπάρχει καμία (εφαρμόζεται σε παιδιά ολίγων ωρών έως ακόμα και σε γέροντες πολύ προχωρημένης ηλικίας).

Ενδείξεις: Η σπουδαιότερη είναι η Πρόληψη (λίγες Επισκέψεις στον Ειδικό Βελονιστή – Βοτανοθεραπευτή Ιατρό αρκούν για να περάσει κανείς ένα ολόκληρο χρόνο χωρίς ενοχλήσεις στην Υγεία του). Άλλες Ενδείξεις: Όλα τα Νοσήματα και τα Σύνδρομα.

Λοιπά:

Δεν θεραπεύει απλώς, αλλά επιφέρει Ίαση (με την σύγχρονη χρήση κατάλληλων Βοτάνων και με εμφύτευση σε, απολύτως καθορισμένα για κάθε Περίπτωση, Σημεία Βελονισμού ειδικών Βελονών) οι οποίες:

α) δεν προκαλούν Πόνο (έχουν στρογγυλευμένο άκρο και είναι λεπτότερες από μια τρίχα),
β) δεν τραυματίζουν Ιστούς ή Όργανα (εισδύουν ελάχιστα στην Εξωτερική Στοιβάδα του Δέρματος),
γ) δεν προκαλούν Εθισμό (δεν περιέχουν καμιάν Ουσία Φαρμακευτική ή άλλη),
δ) δεν μεταδίδουν Ασθένειες (είναι Αποστειρωμένες και Μιας Χρήσεως).

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ και ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Διακοπή του Καπνίσματος μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

Επικίνδυνος - με φάρμακα (σοβαρές παρενέργειες - % ποσοστό επιτυχίας πολύ μικρό),

Βασανιστικός - χωρίς βοήθεια (συμπτώματα στέρησης για πολύ καιρό - % ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο),

Σωστός – με Βελονισμό (χωρίς ουδεμία παρενέργεια, χωρίς συμπτώματα στέρησης - ποσοστό επιτυχίας άνω του 95%).

Με τον Βελονισμό (εμφύτευση Ειδικών Βελονών σε καθορισμένα Σημεία) επιτυγχάνεται –μέσα σε 12 ώρες- ενίσχυση του Ανοσοποιητικού μας Συστήματος. Έτσι προκαλείται:

1) αύξηση της έκκρισης συγκεκριμένων ουσιών, τις οποίες παράγουν όλοι οι άνθρωποι, για να αντιμετωπίσουν διάφορα Επώδυνα Σύνδρομα και Καταθλιπτικές Τάσεις και
2) ελάττωση της έκκρισης μιας άλλης ουσίας που αντιστρατεύεται τη δράση των πιο πάνω.

bot01bot02bot03