Σπιρομέτρηση

Το αναπνευστικό σύστημα εξασφαλίζει την ανταλλαγή των αερίων, δηλαδή την μεταφορά του O2 στους ιστούς και την αποβολή του CO2 στο περιβάλλον. Σε πολλά νοσήματα, αυτό διαταράσσεται και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για την υγεία του ασθενούς. Συμπτώματα όπως η δύσπνοια, ο επίμονος βήχας αποτελούν τις συνήθεις εκδηλώσεις πνευμονικών διαταραχών και πρέπει να διερευνώνται.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες της αναπνευστικής λειτουργίας. Η πλέον ζητούμενη εξέταση από τον πνευμονολόγο είναι η σπιρομέτρηση προ- μετά βρογχοδιαστολή. Η σπιρομέτρηση είναι μια απλή, γρήγορη και αναίμακτη εξέταση. Η σπιρομέτρηση μας πληροφορεί με σαφήνεια και μεγάλη ακρίβεια για την λειτουργική επάρκεια του αναπνευστικού συστήματος. Η σπιρομέτρηση προσφέρει την δυνατότητα διάγνωσης ασθενειών ( άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ). Ταυτόχρονα, η σπιρομέτρηση συνίσταται στην παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς. Με την σπιρομέτρηση εκτιμάται η επίδραση της θεραπείας στον ασθενή. Επίσης, η σπιρομέτρηση χρησιμεύει στην εκτίμηση αναπηρίας/ανικανότητας για εργασία.

Σπιρομέτρηση είναι η μέτρηση της ζωτικής χωρητικότητας και των υποδιαιρέσεών της. Οι όγκοι αέρα που μετρά η σπιρομέτρηση καλούνται δυναμικοί, επειδή κατά τη μέτρησή τους υπάρχει ροή αέρα. Η σπιρομέτρηση αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια: η σπιρομέτρηση ξεκινά με μια βαθιά μέγιστη εισπνοή που ακολουθείται από μια βίαιη εκπνοή και συνεχίζεται μέχρι να συμπληρωθούν τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα. Η σπιρομέτρηση διακόπτεται αν ο ασθενής αισθανθεί αδιαθεσία. Ακολουθεί η βρογχοδιαστολή, η οποία συνίσταται στην εισπνοή 400μg σαλβουταμόλης και επανάληψη της σπιρομέτρησης σε είκοσι λεπτά. Κάθε σπιρομέτρηση πρέπει να περιλαμβάνει 3 αποδεκτές προσπάθειες. Αντενδείξεις της σπιρομέτρησης αποτελούν το πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου , η πνευμονική εμβολή και το εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Οι μετρήσεις που δίνει μια σπιρομέτρηση είναι:

α) ο όγκος αέρα που εκπνέουμε στο πρώτο δευτερόλεπτο της βίαιης εκπνοής στη σπιρομέτρηση

β) ο όγκος αέρα που εκπνέουμε συνολικά κατά την σπιρομέτρηση

γ) ο λόγος των δυο παραπάνω παραμέτρων στη σπιρομέτρηση

δ) η μέγιστη εκπνευστική ροή κατά τη σπιρομέτρηση

ε) η μέγιστη μεσο-εκπνευστική ροή κατά τη σπιρομέτρηση

Η αξιολόγηση των τιμών της σπιρομέτρησης σε συνδυασμό με την βελτίωσή τους ή μη, μετά τη βρογχοδιαστολή, βοηθά τον πνευμονολόγο να έχει μια ασφαλή εικόνα για την αναπνευστική λειτουργία κάθε ασθενούς.

Συμπερασματικά, η σπιρομέτρηση, είναι η πλέον απαραίτητη εξέταση στον ιατρικό χειρισμό κάθε πνευμονολογικού ασθενή.

Γούλας Γεώργιος - Πνευμονολόγος

bot01bot02bot03