Ψυχιατρική

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η “ψυχική υγεία” ορίζεται ως μία κατάσταση ευεξίας, κατά την οποία το άτομο ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του, μπορεί να αντιμετωπίσει τα αναμενόμενα άγχη της ζωής, εργάζεται παραγωγικά και γόνιμα και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του. Αντίθετα, η “κακή ψυχική υγεία” χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως η ένταση, το άγχος, αλλά και σοβαρότερες καταστάσεις και διαταραχές.

Πολύ συχνά, η συμπτωματολογία της κακής ψυχικής υγείας προηγείται, συνυπάρχει ή και έπεται άλλων παθολογικών καταστάσεων.

Για αυτό το λόγο στο Πολυιατρείο, υπάρχει ομάδα ειδικών ψυχιάτρων και ψυχολόγων, αλλά και διασύνδεση με άλλες ιατρικές ειδικότητες και δυνατότητα παρακλινικού ελέγχου, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Η ψυχιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνει μία εξέταση της ψυχικής κατάστασης, λήψη ψυχιατρικού ιστορικού, αναζήτηση των αιτιών, τυχόν ψυχικής δυσφορίας ή διαταραχής και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων με φαρμακοθεραπεία ή/και κάποια ενδεδειγμένη μορφή ψυχοθεραπείας.

bot01bot02bot03